Grundkurs

Ard-shooting erbjuder skyttar grundkurs i dynamiskt skytte – IPSC!!
(Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet – SDSSF)

Om du vill träna och tävla i dynamiskt skytte (IPSC) behöver du gå en grundkurs. Efter godkänt resultat på kursen ger det rätt att lösa en globalt giltig IPSC licens.

Kursen består av tre delar;

Kursen börjar med en teorikväll, syftet med kvällen är att ge kursdeltagarna en bra grund att stå på inför de veckor av självstudier som väntar innan teoriprovet ska skrivas. Du kommer även att få det kursmaterial du behöver under utbildningen samt annan praktisk information gällande utrustning osv. 4–6 veckor efter informationskvällen samlas vi på en eftermiddag/kväll för att skriva teoriprovet (själva provet är på 90 minuter). Eleverna har själva studerat in regelboken hemma för att klara av provet. Eleverna kommer att behöva studera minst 40–60 timmar (på egen hand men instuderingsfrågor finns och kursledningen är behjälplig vid frågor) för att klara provet. Lördag och söndag samma helg drillas eleverna i praktisk vapenhantering med ökande svårighetsgrad för att på söndagseftermiddag examineras. För att få examineras krävs ett godkänt teoriprov samt att man för instruktörerna har uppvisat ett säkert handhavande av vapen genomgående under utbildningen. Kurstider kommer att vara 09:00-17:00 med en timmes lunchuppehåll.

Totala kurstiden uppgår till ca 40 h. Efter godkänd examination har eleven möjlighet att lösa en globalt giltig tävlingslicens.
Förutom att eleven kommer att bli en mycket säkrare skytt i fråga om vapenhantering kommer vi även att drilla ämnen såsom skjutställning, drag, magasinbyte till skytte med enbart svag hand. Vi kommer att gradvis bygga på svårigheterna i övningarna med slutmålet att ni ska kunna genomföra en match på ett säkert sätt.

Kursledare och Instruktörer är Jonas A och Peter A som båda har lång tävlingserfarenhet i IPSC samt är av IPSC Sverige godkända instruktörer och Range Officers. CV lämnas på förfrågan.

För att ha möjlighet att delta på kursen behöver Du ha tillgång till en pistol minst kaliber 9 mm med 4 magasin. Vi har krav på att elev ska ha minst licens för .22 för att få plats på kursen.

När det är dags för den praktiska delen ska du ha med dig följande:

Lämpligt enhandsvapen, minst kaliber 9mm (har du inte egen licens ska du ta med lånelicensen)

Minst fyra magasin.
Skyddsglasögon samt hörselskydd
Minst 600 patroner av aktuell kaliber.
Hölster till vapnet som täcker varbygeln (undvik cordurahölster anpassat för en mängd olika vapen).
Magasinhållare
Stabilt bälte att trä på magasinhållare och hölster
Vatten/vätska.
Något att hålla humöret uppe med (russin, nötter, godis(?)).
Kläder anpassade för rådande väderlek (vi kommer att vara ute oavsett om det regnar eller ej och det kommer att finnas tillfälle till både knästående och liggande skytte).

Kursavgiften är 2 600 kr/per person

Då vi har fått väldigt många förfrågningar så är det först till kvarn som gäller, när vi skickat ut om kursstart så är Ni med när Ni har betalat in kursavgiften. Om Ni inte betalar i tid så går Er plats vidare till nästa i kön. Om du mot förmodan inte önskar deltaga så meddela oss omgående så vi kan ge din plats till nästa i kön.

Om Ni anmält Er och inte klarar teoriproven alternativt den praktiska examineringen, inte dyker upp på kursen eller liknande så behåller vi givetvis kursavgiften. Ni får en möjlighet att skriva om teoriprovet 1 gång om så önskas men där efter är det stopp. Om man betalar avgiften men tvingas hoppa av innan kursstart så behåller vi kursavgiften då vi inte hinner få in en ersättare till kursen.

Kursledningen förbehåller sig rätten att utan motivering neka elev utbildning samt avbryta utbildningen för elev som visat sig olämplig.

Eleven ska skicka ett utdrag ur belastningsregistret i oöppnat kuvert till kursledningen direkt efter inbetalningen skett. Utdraget ska vara kursledningen till handa innan den praktiska delen börjar. Du tappar automatiskt din plats på utbildningen om inte detta följs.

VIKTIGT: Ni ska också ta kontakt med Er kommande klubb som Ni ska tävla i IPSC för och se till att Ni är föranmäld som intresseanmäld i Föreningssupport. Alltså ni ska vara godkända och medlemmar i en förening som är anslutna till Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet. Begär en snapshot/pfd utskrift från Er intresseanmälan i Föreningssupport som er klubb delger kursledningen innan kursstart.

Alla möten och skjutningar kommer att hållas på Kullens PK klubbstuga på Skjutbanevägen 50 i Höganäs.

DVC

Jonas & Peter