Nästa kurs

IPSC utbildning:

Vi större förfrågningar kan vi hålla separata kurser på Er klubb

Nästa kurs hålls enligt nedan preliminära tider. Kommer uppdateras längre fram. Kursavgiften är 2 600 kr per person:

Grundkurs IPSC handgun:
Torsdagen den 1 juli 2021, kl 18:00 – 21:30 – start Teori IPSC Grundkurs
Måndagen den 16 augusti 2021, kl 18:00 – 20:00 – Teoriprov Grundkurs
Lördag och söndag den 21 och 22 augusti 2021, kl 09:00 – 17:00 båda dagarna – Grundutbildning IPSC handgun

Anmäl ert intresse via ”intresseanmälan” så återkommer vi inom kort

Alla möten och skjutningar kommer att hållas på:

Enligt Välkomst e-mail, normalt (KullensPK, Skjutbanevägen, 263 39 Höganäs)

alt,

Er klubb vid större förfrågningar